Ekonomi

Danske Bank: Bopriserna faller nästa år

En analys från Danske Bank indikerar fallande bostadspriser 2015.

Bostadspriserna har hittills, tack vare ett lågt utbud och lågt bostadsbyggande, ökat stadigt i Sverige. Men nästa år är det slut på det enligt en analys från Danske Bank. Banken tror istället att priserna kommer att falla.

- Priserna ligger just nu en till två standardavvikelser högre än de borde sett till inkomstutvecklingen, vilket skulle implicera ett prisfall på 20-30 procent, säger Danske Banks chefekonom Roger Josefsson.

Ett så kraftigt fall är dock inte aktuellt på grund av det låga utbudet, utan de beräknar istället fallet till fem procent.

 

11 kommentarer