Ekonomi

Danska ekonomer: Ingen husbubbla i Sverige

Danska ekonomer menar att husbubblan inte kommer och att det redan finns en pågående pyspunka.

Är vi i en bostadsbubbla eller ej? Ämnet har diskuterats flitigt i flera månader. Enligt danska ekonomer på banken Nykredit är vi dock inte det. De har undersökt den svenska marknaden och kommit fram till att även om huspriserna är övervärderade med 6 procent, så har det långsamt blivit bättre efter införandet av bolånetaket.

– Det vi förutspår är en pyspunka, som redan pågår. Vårt scenario är optimistiskt. Större delen av övervärderingen har försvunnit i Stockholmsområdet, säger Anna Råman, seniorekonom på Nykredit.

Hon säger samtidigt att det är viktigt att regeringen inte inför för hårda åtstramningsregler, det skulle medföra ett plötsligt prisfall som skulle vara negativt för ekonomin. Att hushållen får ner belåningsgraden och amorterar mer är istället en lösning som förespråkas för att minska riskerna.