Carport utan bygglov får stå kvar på grund av slarv

En carport, dock inte den i artikeln.

En carport, dock inte den i artikeln. Foto: Sam.

Byggnadsnämnden i Bromölla blandade ihop begrepp och nu kan beslutet om att inte ingripa mot en olovlig carport inte överklagas av grannen.

En husägare med en eventuellt svartbyggd carport i Bromölla kan tacka sin lyckliga stjärna efter att byggnadsnämnden blandat ihop paragrafer. Husägarens granne anmälde carporten med "begäran om ingripande". Byggnadsnämnden avslog dock ärendet med fel paragraf, vilket fått till följd att grannen inte kan överklaga beslutet.

Nu kritiserar Justitieombudsmannen kommunen: "Nämndens felaktiga tillämpning av bestämmelserna fick till följd att nämndens ställningstagande inte överprövades. Nämnden förtjänar kritik för det inträffade"

Paragraferna som blandats ihop är för en utomstående väldigt lika varandra. Den paragraf som kommunen hänvisade till nämnde "ingripandebesked", medan grannens anmälan som tidigare nämnts var en "begäran om ingripande".

"Ett beslut med anledning av en begäran av ingripande och ett ingripandebesked är som framgått två helt olika saker, både i syfte och innehåll", skriver Justitieombudsmannen som anser att byggnadsnämnden borde ha haft bättre koll på det.

Källa: Kristianstadsbladet