Ekonomi, Juridik

Byggnads negativa mot avtalskraven från BI

I februari löper nuvarande avtal ut för de 55 000 byggnadsarbetarna och bägge parter har nu lämnat sina nya avtalskrav.

Igår lämnade Sveriges byggindustrier över sina avtalskrav till Byggnads, vilket innebär att bägge parter nu överlämnat sina krav inför avtalsrörelsen 2013. Nuvarande avtal löper ut i februari och berör 55 000 byggnadsarbetare. 

Avtalskravet från Sveriges byggindustrier fokuserade främst på tre punkter: säker arbetsmiljö, att ackordlönereglerna ska ersättas av månadslön med rörliga delar samt att medarbetarna och arbetsgivarna själva ska bestämma över lön och arbetstider. Byggnads välkomnade delen om en säkrare arbetsmiljö, men menar att övriga delar skulle försämra för deras medlemmar eftersom den gemensamma styrkan försvagas.

Byggnads avtalskrav lämnades redan i december och bestod av arbetsmiljöcertifiering med krav på att ett nationellt arbetsmiljöcentrum inrättas, sex timmar arbetstidsförkortning, löneökningar om 2,8 procent, en branschöverenskommelse som skapar ordning och reda bland underentreprenörerna samt likabehandling av inhyrd personal. Sveriges byggindustrier är avvisande och menar att krav ställs på delar som inte skulle förhandlas samt att lönedelen är orimlig sett till hur branschen och ekonomin ser ut just nu.

Med utgångspunkt i detta blir det fortsatta förhandlingar 17 januari.

– Vi ser fram emot konstruktiva förhandlingar som leder till ordning och reda på våra arbetsplatser, säger Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande.