Ekonomi

Byggbranschen går bättre än på flera decennium

Expert ser glädjesiffror för byggbranschen men också en oro inför nästa år.

Byggindustrin har inte gått så bra som den gör idag sedan 80-talet enligt experter på Sveriges Byggindustrier. Nationalekonom Johan Deremar noterar exempelvis att siffrorna ser bättre ut nu än de gjorde 2006-2007, år som då sågs som rekordår.

Anledningen till uppgången uppges vara det ökade bostadsbyggandet både när det kommer till småhus och flerbostadshus. Men nu oroar sig experterna för att 2016 kommer att föra med sig en nedgång igen på grund av det kommande amorteringskravet.

- Man behöver ökat eget kapital och det kommer att begränsa antalet hushåll som faktiskt kan efterfråga en ny bostad, säger Johan Deremar till Sveriges Radio.

Han hoppas på att politikerna framöver ska ta i beaktande att det är hushållen som till stor del finansierar bostadsbyggandet. Han hoppas även på att de ska fortsätta arbetet med att se över plan- och bygglagen, och att de ska se till samspelet mellan bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar när de gör sina satsningar för att på så sätt hålla igång byggandet så att det inte minskar igen.

Nedgånden nästa år innebär dock inte ett negativt resultat för branschen, bara en minskning från den nivå som branschen ligger på idag. Förväntningarna 2016 ligger på en 1-procentig ökning. Detta kan sättas i relation till fjolårets 12-procentiga ökning och detta årets förväntade 8 procent.

Just nu är det just bostadsdelen som är den del av branschen som ökar mest. Lokaler och anläggningar får se sig brädade.

Bygginvesteringarnas ökning länsvis:

 • Uppsala +12
 • Södermanland +12
 • Halland +12
 • Örebro +11
 • Västra Götaland +10
 • Skåne +10
 • Kronoberg +10
 • Västerbotten +10
 • Stockholm +19
 • Östergötland +8
 • Västmanland +7
 • Gotland +7
 • Gävleborg +6
 • Jönköping +5
 • Kalmar +5
 • Jämtland +3
 • Norrbotten +2
 • Västernorrland +1
 • Värmland +1
 • Blekinge +1
 • Dalarna -2