Ekonomi

Boverket summerar läget på bostadsmarknaden

Boverket summerar läget på bostadsmarknaden

Foto: Fastighetsbyrån.

Stort underskott av bostäder men förbättring från året före.

Det har byggts mycket sista året men trots det uppger kommunerna att det finns ett stort behov av fler bostäder, detta visar resultatet från en enkät som Boverket skickat ut till landets kommuner.

– Bostadsmarknadsenkäten är en sammanställning vi gör varje år. Resultatet överensstämmer med vad vi tidigare sett i andra prognoser och analyser, att det är ett fortsatt stort behov av bostäder. Särskilt för grupper som efterfrågar bostäder till skäliga priser, till exempel studenter och äldre, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör hos Boverket.

243 kommuner anger att de har bostadsbrist. Jämfört med förra året är detta en förbättring, då det var 12 fler kommuner som uppgav detta under föregående år. Man ser också fler kommuner som tycker sig ha en balans på bostadsmarknaden - totalt 42 stycken vilket är 8 fler än året före.

Undersökningen visar också att 196 kommuner förutspår att de kommer att ha ett underskott på bostäder om 3 år.