Energi, Juridik

Boverket ska se över och skärpa energikraven

I slutet av förra veckan beslutade regeringen att Boverket framöver får till uppgift att se över energikraven och därefter skärpa dem. Detta, tillsammans med förslaget om slopade kommunala särkrav vid husbyggnation, innebär en kombination som regeringen hoppas ska ge ökad nyproduktion av bostäder samtidigt som det ska ta oss ett steg vidare mot energimålen. 

- När det gäller klimatsmart byggande är Sverige på många sätt ett föregångsland. Ett led i det arbetet är att vi skärper energikraven för nybyggda hus. Tillsammans med enhetliga byggregler och ett bättre system för anvisning av kommunal mark kan Sverige fortsätta vara ett föregångsland i klimat- och energieffektiviseringsarbetet samtidigt som vi skapar bättre förutsättningar att bygga mer, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Regeringen har nu skickat ut en promemoria gällande stopplagen. Om de två förslagenblir verklighet kommer de att träda i kraft 1 januari 2015.