Ekonomi

Boverket oroar sig över stigande huspriser

Boverket oroar sig över stigande huspriser

Prisstegringen på husmarknaden oroar Boverket, men samtidigt konstaterar de att utbudet av hus kommer att öka.

Nästa år spår Boverket att det kommer att påbörjas drygt 40 500 bostäder, mot årets 37 000. Bostadsrättsbyggandet har under en längre tid ökat och ligger nu på de högsta nivåerna sedan 90-talet. Men ökningen förväntas dämpas något framöver, samtidigt som husbyggandet börjar komma igång igen.

Under nästa år är myndighetens prognos för småhus satt till 9 000 påbörjade hus. De senaste fyra kvartalen mäter ökningen 30 procent.

Dock oroar sig Boverket samtidigt över de stigande bostadspriserna. 

- Priserna på bostadsrätter har ökat oroväckande snabbt, i synnerhet det senaste året. På fem år har ökningen varit 48 procent i Stockholm och 45 procent i Göteborg. Marknaden i Malmö skiljer sig från övriga med en ökning på endast 10 procent under samma tid. Priserna på småhus har ökat betydligt mindre än bostadsrätter de senaste 5 åren, men nu ökar även småhuspriserna markant, skriver Boverket.

Myndigheten konstaterar i rapporten att den förbättrade konjunkturen, de låga räntorna och det sparsamma utbudet av hus bidragit till den här utvecklingen.