Ekonomi

Boverket: Inför obligatorisk amortering

Utlåningen till hushåll ökade med 4,5 procent i januari, vilket innebär att den inte minskat sedan december utan ligger kvar på samma nivå. Detta är något som oroar Boverket eftersom huspriserna inte ökar i samma takt. 

Alexandra Leonhard, marknadsanalytiker på Boverket, menar att utlåningstakten idag är orimlig och oroande. Hon anser att det behövs obligatoriska amorteringsplaner även för de med en belåningsgrad på 75 procent. Hon föreslår även en nedtrappning av ränteavdraget - från 30 procent till 28 procent initialt. 

Totalt har utlåningen ökat med 116 miljarder kronor sedan januari 2012.