Attefallshus

Boverket ger klartecken för större attefallshus

Medlemmen krokkodiljos attefallshus.

Medlemmen krokkodiljos attefallshus. Foto: Krokkodiljo

Efter en längre tids utredning ger nu Boverket grönt ljus för att utöka storleken på attefallshus.

I höstas gav regeringen Boverket i uppdrag att utreda om storleken på Attefallshus kan utökas från 25 kvadratmeter till 30 kvadratmeter. Detta, konstaterar nu Boverket, är en genomförbar förändring.

- Under förutsättning att de rättsliga bristerna åtgärdas bedömer Boverket att det inte finns några hinder mot att utöka möjligheten att uppföra Attefallshus utan lov till 30,0 kvadratmeter byggnadsarea. Attefallshuset kan på detta sätt bli ett intressantare och attraktivare boendealternativ för fler utan att det får några större arkitektoniska konsekvenser, skriver Boverket i rapporten.

Man föreslår vidare även att det ska bli krav på att bifoga ett skriftligt grannmedgivande med bygganmälan i de fall då ett medgivande krävs.

Så här kommenterar regeringen Boverkets bedömning:

- Attefallshusen var en bra idé men har inte gett så många nya bostäder som man förväntat sig. Jag hoppas nu att vi ska kunna genomföra de här förändringarna. Det skulle göra Attefallshusen mer attraktiva, hittills har de uppfattats som för små för att kunna fungera som en bra bostad, säger bostadsminister Peter Eriksson.

I höstas frågade vi på Byggahus bostadsministerns pressekreterare hur de kommit fram till att just 30 kvadratmeter vore en mer attraktiv storlek - huruvida det gjorts en undersökning som slår fast att utökningen till 30 kvadratmeter skulle leda till fler attefallsbyggen. Men vi har tyvärr, trots påminnelser, inte fått svar på den frågan. Däremot skriver Boverket så här:

"En utökning till 30,0 kvadratmeter byggnadsarea innebär att den invändiga boarean blir ca 27 kvadratmeter och att det därmed blir lättare att skapa bättre boendekvaliteter i form av exempelvis alternativa möbleringsmöjligheter."