Ekonomi

Bostadspriserna sjönk i november

Bostadspriserna sjönk i november

Svenska villapriser har i genomsnitt sjunkit med 2 procent den senaste månaden, men som vanligt varierar prisförändringarna över landet.

Idag släppte Mäklarstatistik sin sammanställning av 2389 villor sålda i november månad och analysen visar att priserna har sjunkit med 2 procent i genomsnitt.

Storstockholm uppvisade den minsta prisnedgången med 1 procent, medan priserna sjönk med hela 5 procent i Göteborg.

– Vi kan nu konstatera en avmattning och prisnedgång på bostadsmarknaden både på en, tre och tolv månader. Ekonomisk oro i omvärlden tillsammans med ett historiskt stort utbud på den svenska bostadsmarknaden har lett fram till detta. Det är relativt stora regionala skillnader, säger Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån.

– Nu går bostadsmarknaden in i en lugnare fas över Jul och Nyårshelgen. Hur marknaden och priserna utvecklas efter det är mycket svårt att sia om. Faktorer som talar för en återhämtning är tal om räntesänkning och att utbudet minskat relativt mycket på många orter de senaste veckorna, t ex i Stockholm. Å andra sidan har vi en fortsatt turbulent världsekonomi som kan få stora konsekvenser även i Sverige, fortsätter Lars-Erik Nykvist.

VILLOR, november 2011


Statistiken baseras på försäljningen av 2 389 villor under november 2011, jämfört med oktober 2011. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet)

 

Prisutveckling 1 månad

Pris (kronor)

Riket

– 2%

2 148 000

Storstockholm

– 1%

3 752 000

Storgöteborg

– 5%

3 123 000

Stormalmö

– 2%

2 648 000

 

(Källa: Mäklarstatistik)