Ekonomi

"Bostadspriserna är överskattade med 15%"

"Bostadspriserna är överskattade med 15%"

Den snabba ökningen av huspriserna är inte hållbar menar en dansk professor, just nu ligger de 15 procent över den fundamentala nivån.

Svenska huspriser är överskattade med 15 procent enligt en rapport till Finanspolitiska Rådet. Det är professor och nationalekonom Peter Birch Sørensen på Köpenhamns Universitet som undersökt den svenska husmarknaden och dess trender och risker, och enligt honom visar studien att bostadspriserna ligger 15 procent över den fundamentala nivån, samt att de stigit med 6 procent per år de senaste åren. Det är inte är hållbart i längden.

- I det långa loppet kan huspriserna inte stiga mer än de reala inkomsterna, som ökar betydligt mindre än 6 procent per år, sade Peter Birch Sörensen.

Värt att notera är dock att han inte tagit hänsyn till inflyttningen som skett till större städer, finansiella innovationer i bostadsfinansieringen med ökade tillgångar till krediter och längre amorteringstider samt den sänkta fastighetsskatten - faktorer som skulle kunna påverka beräkningen av de fundamentala bostadspriserna.

Peter Englund, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, kommenterade rapporten med ett medhåll gällande att bostäderna är övervärderade men sade samtidigt att det är svårt att uppskatta exakt hur kraftig den övervärderingen är. Han sade också att priserna kommer att falla om bostadsbyggandet kommer igång.