Ekonomi

Bostadsministern upprörd över pris och tid för komplementhus

Både priser och handläggningstid skiljer sig åt över landet och Stefan Attefall är inte nöjd med utfallet.

Bostadsministern upprörd över pris och tid för komplementhus

Trots att komplementhuset bara kräver en så kallad bygganmälan är det stora skillnader i prissättning och handläggningstid landet över, rapporterar SVD Näringsliv. En bygganmälan i Uppsala kan enligt deras undersökning kosta så mycket som 18 000 kronor. Detta vill bostadsminister Stefan Attefall nu ändra på med hjälp av en åtstramning av regelverket.

– Vi behöver uppenbart en lagstiftning om maxtid även för anmälningar till byggnämnden och vi måste överväga om vi ska strama åt regelverket om avgiftssättning om kommunerna kan komma fram till så här vitt skilda avgifter, säger Stefan Attefall i en artikel i Svenska Dagbladet.

Vi har tidigare skrivit om kommunernas huvudbry inför starten av det officiella komplementhuset, både prissättning och rutiner var oklara in i det sista.

Men nu har det gått så pass lång tid att det borde fungera bättre, och i flera kommuner har det visat sig att kostnaden för komplementhuset blivit densamma som för ett vanligt bygglov eftersom kommunerna bedömer att arbetet är i stort sett detsamma. Stefan Attefall håller dock inte med om det.

– Det krävs per definition en mycket enklare prövning för de här husen än vid en bygglovsansökan. Hur kan man då hävda att det är samma handläggning som vid bygglovsansökan? Säger man det så har man inte läst lagstiftningen ordentligt, säger han .

Han uppmanar nu kommunpolitikerna att ta tag i det här och skapa en rimlig och rättvis avgiftssättning. Enligt honom har kommunerna haft ett halvår på sig att förbereda sig och borde kunnat visa en mer öppen attityd än vad man på vissa håll gjort. Han öppnar även upp för en lagstiftning som stramar åt regelverket vilket ska ge både kortare handläggningstid och billigare bygganmälan.