Bostadsfrågor viktiga inför valet

En undersökning visar att bostadsfrågorna kommer att bli en viktig punkt bland väljarna i storstaden.

Hela 82 procent av de tillfrågade stockholmarna, i en undersökning genomförd av Demoskop på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund, svarar att bostadsfrågorna kommer att vara viktiga för dem under riksdagsvalet när de väljer parti. Enligt förbundet är det bostadsbristen som tar ut sin rätt.

- Bostadsbristen engagerar stockholmsväljarna. Många har insett att rörligheten i vår viktigaste tillväxtregion ökar om flyttskatterna sänks. Hittills levererar partierna andefattiga löften om flyttskatterna. Det ser ut att finnas ett stöd bland stockholmarna att gå längre, säger Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarna.

Ytterligare en anmärkningsvärd siffra är att fler än hälften, hela 63 procent, säger sig vilja flytta om flyttskatterna blir lägre. Dessutom uppger 78 procent att de anser att flyttskatterna hämmar bostadsmarknaden.

- Vi har i tidigare rapporter påvisat att rörligheten på bostadsmarknaden påverkas negativt av höga flyttskatter. Demoskops mätning bekräftar det, säger Jakob Eliasson.