Bostadsbyggandet vänder 2013

2012 ser dystert ut för byggbranschen enligt en ny konjunkturbedömning från Sveriges Byggindustrier, men 2013 vänder det uppåt igen.

Sveriges Byggindustrier har gjort en ny prognos för 2012 och enligt dem minskar, inte så oväntat, bostadsbyggandet i år på grund av den försämrade tillväxten och den dämpade utvecklingen för byggindustrin. Dock ser de en ljusning under 2013 då de förväntar sig att trenden vänder igen. Byggnadsstrejken ska dock, enligt deras bedömning, ha gjort utvecklingen för 2013 mer osäker.