Bostadsbyggandet ökar

Färsk statistik från SCB visar att vi bygger fler hus i år än under förra året.

Det må vara från rekordlåga nivåer, men rapporten från Statistiska Centralbyrån visar ändå på en 16-procentig ökning av husbyggandet under årets tre första kvartal. Totalt påbörjades 5 400 småhus. Detta går också i linje med branschorganisationen Trä- och Möbelföretagens prognos om 7 000 påbörjade småhus i år.

Även lägenheter i flerbostadshus ökar. Totalt påbörjades 20 500 lägenheter i flerbostadshus under de 3 första kvartalen i år, vilket är 4 100 fler än under samma period förra året - en 25-procentig ökning. 

Byggandet klättrar dock från rekordlåga nivåer. För småhusbranschen är bolånetaket den största boven till de små siffrorna enligt Trä- och Möbelföretagen. I deras augustirapport konstaterade de att taket är den enskilt största orsaken till de låga nivåerna.