Ekonomi

Borg talade till bankerna

Huspriser och bolån var återigen i centrum när Anders Borg talade till bankerna under ett seminarium.

Anders Borg har, vid ett seminarium i Stockholm, återigen uttalat sig kring de svenska hushållens höga skuldsättning och bankernas roll i det hela. Han sade att lånen kan öka 3-4 procent, men vid 5-7 procent kommer regeringen vara tvungna att skruva på olika kranar vilket också betyder lägre lönsamhet för bankerna.

Under seminariumet var det inte bara riskvikter som nämndes som en sådan kran. Anders Borg sade även att det är ett problem att bankerna är så beroende av valutafinansiering och att ett kassakrav kan vara en lösning, en annan lösning är en förstärkning av valutareserven. Det viktiga är att hushållens skuldsättning hålls nere och så även huspriserna.