Ekonomi

Borg: "Ska gå igenom lagrådets kritik"

Regeringen ser över förslaget om komplementhus efter lagrådets kritik.

Efter lagrådets svidande kritik ska regeringen nu se över förslaget om komplementhus utan bygglov. Men kritiken verkar inte ha orsakat någon större fara på taket, finansminister Anders Borg säger att de fortfarande står fast vid att de tycker att det är ett bra förslag som kan öka byggandet.

- Vi måste gå igenom det här noggrant och väga av det. Jag tycker att det finns mycket som talar för förslaget. Jag tycker att det är bra om vi bygger mer, säger Anders Borg i en intervju med SIX News i samband med ett seminarium på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Lagrådets kritik bestod av flera punkter. De ansåg att myndigheter och andra instanser fått för lite tid på sig att gå igenom förslagets konsekvenser eftersom remisstiden bägge gångerna varit under semestertider. De anser också att förslaget kan störa detaljplanens funktion och trafiksäkerheten. Slutligen tycker de att grannar och närboende får sämre möjligheter att vara med och påverka bebyggelsen kring deras hus.

"Förslagen kan inte läggas till grund för lagstiftning utan ytterligare beredning och komplettering. Så ingripande förändringar bör inte göras utan en grundlig konsekvensanalys", skriver Lagrådet.

När regeringen nu går igenom kritiken ska de se över varje punkt och avgöra om komplementhuset och förslaget om tillbyggnad utan bygglov eller anmälningsplikt på något sätt behöver korrigeras.