Ekonomi

Borg och Riksbanken tror på bolånetaket

Debatten om bolånetaket rasar vidare. Nu senast är det finansminister Anders Borg och Riksbanken som uttalat sig och visat tydligt att de står på Finansinspektionens sida.

I en artikel i Dagens Nyheter säger Mattias Persson, chef för Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet, att bolånetaket inte ligger till grund för det minskade bostadsbyggandet utan att det problemet fanns redan innan det infördes. Samt att han anser att taket haft god effekt på hushållens höga skuldsättning.

Anders Borg går på samma linje. Han säger till Dagens Industri att det idag inte finns något fungerande alternativ till bolånetaket och att vi utan det skulle skapa en finansiell oro.

Läs mer
Attefall tvekar inför bolånetaket
Finansinspektionen försvarar bolånetaket