Ekonomi

Borg: Räkna inte med stigande bostadspriser framöver

Finansminister Anders Borg har påpekat det ett par gånger förut men under regeringens budgetöverläggningar i fredags var han väldigt tydlig med sitt budskap - hushållen ska inte räkna med stigande bostadspriser framöver. 

- Vi ska återkomma under hösten och redovisa ytterligare åtgärder för att säkra finansiell stabilitet så att vi inte ser stigande huspriser och tilltagande belåning hos hushållssektorn, sade Anders Borg.

Det handlar bland annat om hårdare krav på bankerna och om ett samlat ansvar hos Finansinspektionen. Men mer information uppges dyka upp under hösten. Anders Borg förklarade att de kommer att vidta de åtgärder som krävs för att bromsa banksystemet och hushållens skuldsättning.