Ekonomi

Boprisindikatorn visar tro på stigande bopriser

Allt fler tror på stigande bostadspriser enligt SEB:s boprisindikator, framför allt sticker Skåne ut i statistiken.

SEB:s boprisindikator mäter skillnaden i hur många som tror på stigande respektive fallande priser och denna månaden visar den att allt fler tror på stigande bostadspriser medan gruppen som tror på fallande priser minskar. Dagens låga ränteläge anges som bidragande faktor till förändringen.

– Hushållen har en försiktigt optimistisk syn på bostadsmarknaden. Den viktigaste förklaringen är förväntningar om att dagens låga ränteläge ska bestå under en längre tid. Sedan i mars i år har Boprisindikatorn legat i spannet plus 10 till plus 20, vilket visar på en stabil bostadsmarknad med svagt stigande bostadspriser, säger Gunilla Nyström som är privatekonom hos SEB. 

I Skåne har synen på bostadspriserna ljusnat för första gången på länge, där har boprisindikatorn redovisat minus fram tills novembermätningen då den visar plus 10. Stockholm har däremot fallit från plus 28 till plus 18 senaste månaden.

– Att Skånesiffran för Boprisindikatorn nu närmar sig övriga landet kan vara en signal på att bostadsmarknaden i Skåne inte längre påverkas lika mycket av den svaga danska marknaden, säger Gunilla Nyström.