Ekonomi

Bolånetaket gör att föräldrar belånar sina hus för barnens skull

Svårt för unga att komma in på husmarknaden.

Svårt för unga att komma in på husmarknaden. Foto: Colorbox

En undersökning visar att bolånetaket medfört att allt fler föräldrar belånar huset för att hjälpa barnen med kontantinsatsen till lägenheten.

Priserna för bostadsrätter har skjutit i höjden jämfört med huspriserna. Dagens Nyheter har, via statistik från Statistiska Centralbyrån och Mäklarstatistik, tagit fram siffror över hur mycket de stigit, och resultatet visar att en kraftig ökning skett efter 2010 då bolånetaket infördes. Skribenten drar slutsatsen att utvecklingen beror på att föräldrar belånar sina hus för att kunna hjälpa sina barn med kontantinsatsen - och flera experter håller med.

– Jag tror alltid att föräldraköp har förekommit, men sedan bolånetaket infördes har vi sett en ökning, säger Nordeas bolånechef Michael Skytt.

De låga räntorna i kombination med stora årskullar som ska ut på bomarknaden, och som vanligen söker mindre lägenheter, uppges skapa en situation där föräldrar enkelt kan låna på sitt hus till kontantinsatsen och de unga vuxna snabbt få kapital till budgivningen där fler kan vara med än vad som annars skulle vara möjligt. Detta pressar i sin tur upp priserna. Ökningen är synlig över hela landet, men framför allt i tillväxtregionerna.