Ekonomi

Bolånetaket gillas av hushållen

66 procent av de svenska hushållen tycker att det är positivt att bolånetaket har införts. Det visar en undersökning utförd av Demoskop, på uppdrag av SEB.

Samma fråga ställdes för ett år sedan och då var det 52 procent. Andelen negativa är tolv procent jämfört med 17 procent för ett år sedan.

– Hushållen tycker uppenbarligen att det är sunt att bostadsköpare har en kontantinsats på 15 procent, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

51 procent av hushållen tror att bolånetaket har en mycket eller ganska stor påverkan på bostadspriserna, jämfört med 40 procent för ett år sedan.

– Hälften av hushållen har dragit slutsatsen att bolånetaket har bidragit till att dämpa bostadspriserna, säger Gunilla Nyström.

Undersökningen bygger på 1 000 intervjuer som genomfördes under perioden 28 september till 5 oktober 2011.