Ekonomi

Bolånen göder bankerna

Fortsatt höga bolånemarginaler leder till kraftiga vinster för bankerna under första kvartalet i år.

- Tillväxten i bankernas svenska bankrörelser ligger framförallt i bolån medan krediter till företag varierar. Därmed står det klart att bolånen just nu står för en stor del av bankernas tillväxt, säger Daniel Liljeberg som är chefekonom hos Villaägarna.

Uttalandet är en följd av de kvartalsrapporter som de stora bankerna nyligen presenterat. Villaägarnas riksförbund har analyserat rapporterna och slutsatsen är att bankernas kostnader för bolån minskat medan boräntorna varit fortsatt höga vilket lett till ökade vinster på bolånen. De skriver även att inlåningen ökat med 59 miljarder kronor hos SEB medan utlåningen ökat med 4 miljarder kronor.

- Med tanke på att hushållen får extremt låg sparränta på insatta medel blir det en mycket god affär för SEB när inlåningen från allmänheten ökar mer än bolånevolymen vilket varit fallet för SEB det första kvartalet då inlåningen ökat nästan femton gånger mer än utlåningen, säger Daniel Liljeberg.