Ekonomi

Det blir inget amorteringskrav

Finansinspektionen har valt att inte gå vidare med amorteringskravet då rättsläget är för osäkert.

Flera instanser, bland annat Kammarrätten i Jönköping, har bedömt att det inte finns stöd i lagen för amorteringskravet. Idag meddelar Finansinspektionen att de lyssnat på kritiken, och väljer att inte gå vidare med kravet - i alla fall i dagsläget.

– Det får inte finnas några tveksamheter kring regler som påverkar så många hushåll under lång så tid. Man kan göra olika bedömningar här. Vi tycker fortfarande att vi har gjort en rimlig bedömning, men kammarrätten har gjort en annan bedömning. Då går det inte för oss att införa ett amorteringskrav, säger Finansinspektionens vikarierande generaldirektör Martin Noréus.

Samtidigt påpekar myndigheten att de fortfarande ser ett behov av att kravet införs, men att det rättsliga läget är så pass osäkert att det 1 augusti i år inte är möjligt att införa ett amorteringskrav. Men med ett förtydligat regelverk på plats kan frågan komma att tas upp igen framöver.

Huruvida det slutar i ett amorteringskrav, en amorteringsrekommendation eller något helt annat återstår att se.

Villaägarnas Riksförbund kommenterar händelseutvecklingen med att de helst hade sett ett krav på bankerna istället. Deras tanke är att det ska finnas en mer flexibel modell, istället för den tvingande modell som amorteringskravet skulle ha inneburit.

- Om bankerna måste nå en viss skuldsättningsgrad i sin totala bolåneportfölj kommer de bli tvungna att erbjuda hushåll som amorterar lägre räntor. Bolånemarknaden skulle reglera sig själv. Hushållen får då mer inflytande över sin egen privatekonomi, samtidigt som det garanterar de resultat om lägre skuldsättning som Finansinspektionen eftersträvar, säger Daniel Liljeberg, chefekonom hos Villaägarnas Riksförbund.