Det blir ingen parkering för Mandelmann

Gustav Mandelmann.

Gustav Mandelmann. Foto: TV4

Länsstyrelsen upphäver Mandelmanns bygglov.

Paret Mandelmann förlorar sitt bygglov när länsstyrelsen prövar om de ska ha rätt att bygga parkering för att underlätta trafiksituationen för deras gårdsbutik. Enligt länsstyrelsen skulle bygget inverka negativt på lövgrodor och salamandrar eftersom miljön kring parkeringen är sådan som passar dessa arter.

– Det var sorgligt. Vi gör ju så mycket annat för lövgrodorna. Och själva parkeringen hade ju lett till mindre trafik. Vi vill inte förstöra för grodorna, säger Gustav Mandelmann.

Det är grannar som från början överklagat bygglovet då de - tvärtemot paret Mandelmann - anser att det inte alls skulle påverka trafiksituationen i någon positiv riktning. 

Länsstyrelsen anser vidare att byggnationen skulle innebära skada på landskapsbilden och att den ej är förenlig med riksintressen för naturvård.

Paret Mandelmann planerar att överklaga beslutet.

Källa: http://www.kristianstadsbladet.se/simrishamn/lovgrodor-stoppar-mandelmanns-gardsbutik-sorgligt/