Ekonomi

Blir ingen negativ reporänta

Blir ingen negativ reporänta

Reporäntan lämnas oförändrad på 0 procent, men under längre tid än väntat.

Inför dagens besked från Riksbanken har det diskuterats flitigt om huruvida reporäntan skulle hamna på minussidan, men så blir det alltså inte. Beskedet idag är att reporäntan på 0 procent behålls, och detta under lång tid framöver. Målet är att få upp inflationen till 2 procent.

"Riksbankens direktion bedömer att reporäntan behöver vara kvar på noll procent under en något längre tid än i tidigare prognos. Först under andra halvåret 2016, då KPIF-inflationen är nära 2 procent, är det lämpligt att börja höja räntan", skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Anledningen till att situationen ser ut som den gör uppges vara att den tidigare finanskrisen lett till en pågående strukturkris och att priserna därför inte kunnat höjas i den takt som krävs. Detta tillsammans med ett kraftigt fall på oljepriset, har till en lägre inflation än önskat och också lägre importpriser. Det är detta Riksbanken hoppas kunna vända med hjälp av nollräntan.

- Givet det konjunkturläge som råder, den förbättrade ekonomin vi ser under de närmaste åren, så kommer det leda till att inflationen så småningom stiger, säger riksbankchef Stefan Ingves.

Ytterligare ett besked efter mötet är att andra åtgärder, för att nå inflationsmålet tillräckligt snabbt, förbereds. Men dessa ska presenteras först efter nästa möte.