Juridik

Besviken husägare får vänja sig vid att ha får som granne

Får.

Får. Foto: Gunnar Creutz, Falbygdens museum.

Kvinna försökte överklaga fårhage vid tomten, men får nej av mark- och miljööverdomstolen.

Bor man på landsbygden får man vänja sig vid att det också kommer att vara en lantlig miljö, detta menar både länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen som valt att gå emot en husägares önskemål om att slippa får på granntomten.

Tomten ifråga har tidigare varit en skogsfastighet, men ägaren vill nu istället ha får betandes på den. Husägaren, som är närmaste granne, säger att hon har problem med känsliga luftrör. Hon skriver även att en ständig stank av genomträngande fårlukt både i trädgården och inomhus skulle påverka henne menligt och vara mycket negativt för hennes hälsa.

Tomten ligger cirka 30 meter ifrån hennes fastighet. Men varken länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen tycker att det är skäl nog att förbjuda fårhållningen. De anser att man självklart bör ta överkänslighet i beaktande, men att djurhållning i princip måste accepteras om man väljer att bo på landsbygden.

Källa: Dagens Juridik