Bättre råd med hus tredje kvartalet

Svenskarnas husköpkraft gynnas av lägre bundna bolåneräntor och lägre huspriser. Detta enligt Swedbank som släppte Boindex för tredje kvartalet idag.

Svenskarna har nu bättre råd med huset. Boindex steg från 114,1 andra kvartalet till 118,3 tredje kvartalet.

Boindex är 100 när hushållen använder 15 procent av förvärvsinkomsten före skatt till bolånekostnader. När Boindex överstiger 100 har hushållen råd med sitt boende enligt den fastställda normen. Ju högre siffra, desto bättre.

I 28 av de 51 undersökta orterna steg husköpkraften jämfört med kvartalet innan. Den svagaste husköpkraften finns i Stockholmsregionen, Helsingborg och Göteborgsregionen, medan landets starkaste husköpkraft alltjämt återfinns i Örnsköldsvik.