Bättre med lån än uppskov på vinstskatten?

Bättre med lån än uppskov på vinstskatten?

Med dagens räntor kan det vara en bättre idé att välja lån än uppskov på vinstskatten från bostadsförsäljningen.

Med dagens bolåneräntor är det ett ekonomiskt mer fördelaktigt att låna till vinstskatten än att välja uppskov. Dagens Nyheter har undersökt vad räntan på uppskov blir jämfört med bolåneräntan och hur räntorna kommer att utvecklas framöver, och enligt deras uppgifter snittar tremånadersräntan på 2,7 procent just nu vilket är nästan en halv procent lägre än uppskovsräntan som omräknad landar på 3,25 procent. Experter uppger samtidigt att bolåneräntan, med största sannolikhet, kommer att fortsätta ligga lågt åtminstone ett år framöver.

Du bör dock överväga att behålla uppskovet om du har svårt att få ekonomin att gå ihop eller om din uträkning visar att det i ditt fall inte blir fördelakigt att välja lån istället för uppskov.

– Det är viktigt att man ser till hela sin ekonomi. Man ska exempelvis alltid börja med att betala av de lån som kostar mest, som billån och kortkrediter, säger familjeekonomen Bodil Hallin till Dn.se.