Ekonomi

Bästa och sämsta bankerna

Nöjdhet mäts på en skala mellan 0 och 100. Under 60 innebär generellt sett missnöjda kunder, 60-75 nöjda och över 75 mycket nöjda kunder.

Nöjdhet mäts på en skala mellan 0 och 100. Under 60 innebär generellt sett missnöjda kunder, 60-75 nöjda och över 75 mycket nöjda kunder. Grafik: SKI.

Här är bankkunder mest och minst nöjda med sin bank.

Mindre banker, SBAB och Länsförsäkringar bank är de banker som får bäst betyg av kunderna enligt en undersökning som Svenskt Kvalitetsindex gjort. Kundnöjdheten ökar också för många av bankerna jämfört med i fjol.

SBAB behåller sin position i toppskiktet.

- SBAB har under flera år haft de mest nöjda bolånekunderna. De har fortfarande mycket nöjda kunder, men tappar något på att kunderna upplever att de inte håller vad de lovar i samma utsträckning som tidigare. Kunderna efterfrågar till och med mer produkter och tjänster än vad SBAB erbjuder idag, vilket kan ses som ett kvitto på att SBAB har nöjda och engagerade kunder som vill ha mer, konstaterar Johan Parmler, vd Svenskt Kvalitetsindex.

Sämst betyg får storbankerna Nordea och Swedbank. De hamnar under genomsnittet. Nordea klassas in under "generellt sett missnöjda kunder", medan Swedbank precis klarar gränsen på 60 för nöjda kunder.

Undersökningen visar att bankkunderna värderar bra service och att de vill känna sig sedda.