Ekonomi

Bankföreningen vill se ökade krav på amortering

Amorteringskravet på 75 procent är inte tillräckligt, anser Svenska Bankföreningen.

Svenska Bankföreningen och dess medlemmar vill öka fokuset på amortering och skapa en sundare lånekultur. Därför sänker de nu den rekommenderade gränsen för när bolånekunder bör amortera till 70 procent istället för nuvarande 75 procent. Föreningen skriver även att nya bolånekunder från och med halvårsskiftet ska få individuella amorteringsplaner vilket ska motivera dem att amortera även när de har belåningsgrad under 70 procent. 

- Att amortera är ett bra sätt att skapa trygghet i sitt boende. Genom att ställa högre krav på amortering och ge alla kunder en individuell amorteringsplan skapar vi en sundare lånekultur, skriver Bankföreningens vd Thomas Östros på DN Debatt.

Bakgrunden är att amorteringsviljan sjunker kraftigt när belåningsgraden understiger 75 procent, och detta anses inte bra för vare sig kunderna eller svensk ekonomi.