Ekonomi

Banker sätter golv för amortering

När en bostadsägare hörde av sig till SEB och ville amortera av bolånet fortare fick denne ett bestämt nej till svar, lånevillkoren var skrivna så att lånet inte fick betalas tillbaka snabbare än 30 år. Och efter att Dagens Industri gjort en rundringning till alla de stora bankerna visar det sig vara praxis att ha ett golv på amorteringstakten. Den kortaste bindningstiden på ett bundet lån var 10 år.

- Det kan man tycka är märkligt. Det måste vara upp till varje enskild kund. Att kunna amortera snabbare ska vara en rättighet tycker jag, säger Finansinspektionens analyschef Malin Omberg till tidningen.

Mats Torstendahl, chef över kontorsrörelsen hos SEB, menar dock att amorteringsgolvet inte är ett sätt att behålla kunderna i banken. Enligt honom är det snarare ett historisk-tekniskt problem som hade kunnat lösas med hjälp av extraamorteringar om kunden varit mer enträgen när denne talade med sin bankrådgivare.