Bakläxa för företag som tog betalt för jobb de inte utfört

Företag fick betalt för att anlägga stenkista men kopplade istället dagvattenledningen till avloppet.

En husägare i Åby beställde dränering, dagvattenledning och en stenkista till huset 2014. När han fick vattenläckage i källaren i våras, och beställde grävjobb för en pumpbrunn för att avlasta systemet, upptäcktes att stenkistan aldrig hade anlagts. Dagvattenledningen hade istället kopplats direkt till avloppet.

När han påpekade detta för företaget Thomas Valtersson hävdade de att garantitiden redan var förbi. Som förklaring till varför dräneringen inte längre fungerade fullt ut angav man bakfall på grund av höjd grundvattennivå och nyligen nedgrävda infiltreringsbäddar i skogen.

- Företaget kunde inte veta att det fyra år efter att arbetet var slutfört skulle uppstå bakfall och kan därför inte heller hållas ansvarig för ändrade yttre omständigheter, skriver de.

Men husägaren godtog inte förklaringen, utan anmälde istället företaget till Allmänna Reklamationsnämnden som nu kommer med sitt beslut. Dels rekommenderar de företaget att göra om dräneringen. Dels att betala för pumpbrunnen.

- Nämnden anser att NN kunde ha förväntat sig att dräneringsarbetet var fackmässigt utfört och att det därför var försvarbart att låta anlägga en pumpbrunn när han upptäckte att vatten hade kommit in i källaren. Företaget ska rekommenderas att kostnadsfritt och fackmässigt göra om dräneringen och återställa markplanet därefter samt ersätta NN med 31 300 kronor för dennes kostnader.