Avtalsmall när du köper stomrest

Avtalsmall när du köper stomrest

Nu ska det bli säkrare för konsumenten att köpa material och/eller ett stomrest hus från en hustillverkare. Konsumentverket i samarbete med TMF och Villaägarna har sett över avtalsvillkoren och tagit fram ett nytt avtalsformulär till de allmänna bestämmelserna.

Hittills har den som köper ett hus på entreprenad kunnat känna sig någorlunda säker om man har använt sig av avtalsvillkoren i ABS 09 med tillhörande avtalsformulär.

Men många köper bara materialet och bygger ihop huset själva, eller med hjälp av egna snickare och då har inte de avtalsvillkoren kunnat användas.

– Då är det andra avtalsvillkor som heter AA12 som gäller. De har vi nu uppdaterat och kompletterat med ett avtalsformulär för att täppa till en del kryphål  som fanns, berättar Konsumentverkets jurist Mari Gremlin.

Det var när Konsumentverket gjorde en granskning 2010 som man såg att hustillverkare hade egna avtalsvillkor som innehöll en del oskäliga avtalsvillkor vid sidan om.

– Bland annat fann vi villkor vid sidan om våra avtalsvillkor om att hustillverkaren eller försäkringsbolaget (t ex GAR-BO) hade rätten att utse en besiktningsman - istället för konsumenten som det ska vara, säger Mari Gremlin.

Enligt uppgift har medlemsföretagen inom TMF nu förbundit sig att tillämpa AA 12 i sin affärsverksamhet. Alla hustillverkare är dock inte medlemmar i TMF och du bör själv säkerställa att avtalsvillkoren i AA 12 tillämpas och att det tillhörande avtalsformuläret används när du köper material ev. inklusive stomresning av ett hus från en hustillverkare.

Här hittar du avtalsvillkoren AA 12 och här avtalsformuläret AA 12.