Avkastningen på hus har varit bättre än aktier

Avkastningen på hus har varit bättre än den från aktier de senaste 16 åren, men Bostadskreditnämnden lyfter också ett varningens finger för att bostadsmarknaden nu kan vara övervärderad.

En marknadsrapport från Bostadskreditnämnden visar att avkastningen på hus och bostadsrätter varit lika bra, eller bättre, än aktier under de senaste 16 åren. Att äga sitt boende har med andra ord varit fördelaktigt.

Dock nämns det också i rapporten att priserna över längre sikt rör sig runt ett medelvärde och att de under tiden både går upp och ner vilket gör att det just nu finns en risk att bostäderna är övervärderade. I rapporten går att läsa följande: 

“Mycket tyder dock på att priserna på bostäder är övervärderade och risken för låg eller negativ framtida avkastning borde bostadsköpare ta med i beräkningen speciellt i de områden där priserna har ökat mest. Att priserna stigit så mycket under lång tid är inte ett argument för stigande priser framöver utan snarare ett argument för att priserna kommer att falla.”

Det står också att högt skuldsatta hushåll löper större risk än lågt skuldsatta att drabbas negativt om trenden vänder. Bostadsägare i Stockholm har högst skuldsättning men det är också i storstadsområdena som avkastningen på hus och bostadsrätter varit störst de senaste 16 åren.

Vill du läsa hela rapporten hittar du den här.