Attefall försiktig att uttala sig om enstegstätade fasader

Eftersom det pågår rättstvister kring enstegstätade putsfasader vill bostadsminister Stefan Attefall inte uttala sig kring de krav som ställts. Utsatta hushåll får tills vidare förlita sig på företagens goodwill.

Bostadsminister Stefan Attefall svarar Villaägarnas Riksförbund, som tillsammans med Astma- och Allergiförbundet gått ut och krävt att regeringen ska stärka konsumentskyddet när det kommer till utvecklingsfel, detta för att komma till rätta med problematiken kring enstegstätade putsfasader. De vill även att regeringen upprättar en byggfelsfond samt inför ett rotavdrag på 500 000 kronor för enstegstätade hus.

I svaret till dessa skriver han, enligt Nyteknik.se, att vi just nu måste förlita oss till företags goodwill eftersom det finns pågående rättstvister som ännu är olösta. Han anser att domstolarna först måste avgöra de tvister som pågår, för att regeringen ska kunna fatta några beslut. Dock skriver han också att de håller på och ser över byggfelsförsäkringen och att det vore bra om myndigheter redan i ett tidigt skede kunde gå in och slå larm om en konstruktion inte är tillräckligt prövad.