Ekonomi

Användandet av RUT-avdrag ökar kraftigt

Allt fler nyttjar RUT-avdraget medan användandet av ROT-avdrag planade ut något under 2012.

Vi lägger allt mer pengar på hushållsnära tjänster och nyttjar RUT-avdraget i allt större utsträckning, visar statistik från Skatteverket. 2011 lade genomsnittspersonen 4 200 kronor på städning, förra året ökade den summan till 4 500 kronor. Totalt ökade antalet köpare av hushållsnära tjänster med 18 procent förra året - 75 000 personer ytterligare.

Däremot syns bara en blygsam ökning när det kommer till köp av byggtjänster och ROT-avdraget, här ökade användningen med fyra procent.

– Vi ser att rotavdragen har planat ut även om de fortfarande ligger på en hög nivå. Däremot fortsätter rutavdragen att öka stort, säger Pia Blank Thörnroos som är rättslig expert hos Skatteverket.

Totalt betalade Skatteverket ut 16,8 miljarder kronor i RUT- och ROT-avdrag förra året, med andra ord cirka 1,5 miljarder mer än 2011. Stockholms län står för cirka en fjärdedel av dessa.

– Rot står för 14,6 miljarder kronor och rut för 2,2 miljarder kronor av de totalt 16,8 miljarder kronor som betalades ut i skattereduktion under 2012, säger Pia Blank Thörnroos.