Avtalsmallar

Ansökan om registrering av äktenskapsförord - avtalsmall

Här kan du ladda ner vår ansökan om registering av äktenskapsförord gratis.

När man har skapat ett äktenskapsförord så måste man registrera det hos Skatteverket.

Ansökan om registrering av äktenskapsförord – ladda ner

Skatteverket för sedan in uppgiften om det registrerade äktenskapsförordet i äktenskapsregistret. En ansökningsavgift på 275 kr ska betalas in till Skatteverkets bankgiro 227-5782.

Skicka sedan äktenskapsförordet i original till:

Skatteverket
Äktenskapsregistret
871 87 Härnösand

Läs mer om äktenskapsförord hos Skatteverket.

Fler avtalsmallar finner ni här.