Ekonomi

Anders Borg är skeptisk till amorteringskrav

Finansinspektionen räknar på ett potentiellt amorteringskrav men finansminister Anders Borg ser inte att det behovet finns idag.

Finansinspektionen har meddelat att de räknar på hur ett amorteringskrav skulle kunna se ut, detta för att komma åt hushållens höga skuldsättning. Tidigare har även Internationella Valutafonden IMF gått ut med att det stödjer amorteringskrav. Men finansminister Anders Borg säger nu att han är skeptisk till en sådan lösning. Enligt honom står andra åtgärder högre upp på att göra-listan det närmaste halvåret, han talar bland annat varmt om information och högre krav på bankerna.

- Jag tror att andra åtgärder är mer naturliga att diskutera i det läge som vi nu är. Finansinspektionen håller just nu på att genomföra att bankerna ska vara ålagda att föra amorteringsdiskussioner med sina kunder. Den typen av kulturförändringar tror forskare kan ha stor effekt och det återstår att se vad det ger. Men det finns andra åtgärder som kan behöva övervägas för banksektorn. Det ska Peter Norman och Finansinspektionen och Riksbanken återkomma till i olika sammanhang, säger Anders Borg till Svd.se.

En Sifo-undersökning i fjol visar samtidigt att 6 av 10 svenskar ställer sig positiva till amorteringskrav på bolån. Framför allt höll lite äldre åldersgrupper och de som bor på landsbygden med om att det kunde vara positivt att införa hårdare amorteringskrav.