Andelen unga bosparare ökar

Andelen unga bosparare ökar

Oron över att inte hitta ett boende har ökat bland unga, och med det har även bosparandet stegrat.

Det blir allt vanligare att unga väljer bort att flytta hemifrån för att istället kunna att spara till sitt första boende, detta visar statistik från en undersökning som SBAB genomfört. Hela 30 procent av 23-åringarna bor kvar hemma. 53 procent uppger dessutom att de är oroliga över sin boendesituation, och endast 1 av 20 svarar att de faktiskt vill bo kvar hemma - majoriteten hade flyttat om de kunnat.

- Effekten av bolånetaket med mera, syns tydligt när resultatet jämförs med 2009 års enkät. Den höjda barriären ställer högre krav på ett privat sparande. Priset för detta är att det egna boendet skjuts på framtiden då det tar tid att samla ihop till kontantinsatsen – inte minst då priserna fortsatt upp, säger Karin Hellgren som är presschef hos SBAB.

Undersökningen visar att varannan numera sparar till sitt boende, och att andelen som i huvudsak finansierar sin bostad med sparande har ökat från 7 procent 2009 till 19 procent 2014. När de svarande får önska sig en boendetyp väljer majoriteten hus. Hyresrätt är minst populärt med sina 23 procent medan bostadsrätt hamnar som ett mellanting med sina 27 procent.