Ekonomi

Amorteringskrav skapar viss oro för prisfall

Bostadens värde är en känsligare fråga än privatekonomin för många.

Den egna ekonomin är det inte så många som oroar sig över efter beskedet om ett kommande amorteringskrav, 70 procent säger att de inte oroar sig när undersökningsföretaget Ipsos ställer frågan å Dagens Nyheters räkning. Men däremot är det många som är rädda att kravet kommer att påverka bostadspriserna och därmed sänka värdet på deras hus eller lägenhet.

Störst är oron bland höginkomsttagare och personer mellan 30-44 år, här tror nästan varannan att priserna kommer att falla när amorteringskravet införs. Oron är generellt sett dock vanligare bland bostadsrättsinnehavare än husägare. 34 procent av husägarna tror på fallande huspriser, medan samma siffra bland bostadsrättsinnehavare är 39 procent.

Undersökningen ska ha genomförts relativt kort inpå beslutet om amorteringskrav. 

– Resultatet av vår undersökning kan därför visa på en omogen opinion i frågan, alla har ännu inte hunnit ta till sig beskedet och hunnit räkna på effekterna, säger analyschef David Ahlin.

Källa: Dn.se