Ekonomi

Allt fler väljer att binda sina bolån

Allt fler hushåll tror att bolåneräntorna nått sin botten och väljer att binda upp dem mellan 1-4 år.

Bolåneräntorna ligger rekordlågt och det har fått många att binda sina räntor. SBAB beräknar att andelen som valt att binda sin ränta mellan 1-4 år har ökat från 22 procent till 27 procent under september månad. Mest populärt är 3 års bindningstid.

- En ökad efterfrågan på längre räntebindningstider får anses vara en rimlig reaktion på att Riksbanken förmodligen har sänkt räntan för sista gången, vilket innebär små möjligheter till ytterligare nedgång i korta räntor samtidigt som räntenivåerna för bolån med långa bindningstider är rekordlåga, säger Tor Borg som är chefekonom hos SBAB.

5-årsalternativet ligger dock kvar på 2 procent. SBAB tror att detta kan bero på att många ändå tror på fortsatt låga räntor framöver.