Allt fler tror på en räntehöjning

Svenska folket går ifrån Riksbankens prognos och tror på en tidigare höjning av räntan.

Att räntebanan kommer att ligga kvar på nuvarande nivå en bit in i 2014 är något som allt färre svenskar väljer att tro på. 

- Efter en period av fallande ränteförväntningar under försommaren har det skett en kraftig omsvängning. Det är två år sedan SKOP:s ränteindex låg så högt som de gör nu, säger SKOP:s analytiker docent Örjan Hultåker.

Undersökningsföretaget SKOP:s senaste rapport visar att varannan svensk tror att räntan är högre om ett år och var fjärde tror på en höjning redan om tre månader.