Juridik

Allt fler företag följer ARN:s beslut

Trots att antalet anmälningar till Allmänna Reklamationsnämnden ökade rejält förra året så ökade även företagen som valde att följa ARN:s beslut, så även på bostadssidan. Totalt följde 8 procent fler företag ARN:s beslut på bostadssidan 2012 jämfört med året innan, det ger en slutstatistik på 69 procent. Antalet anmälningar slutade på 1 537 och i nästan hälften av dessa (49 procent) fick konsumenten rätt.

Förteckning över vilka som inte följt ARN:s beslut.