Allt färre byggföretag i konkurs

Under juli var byggkonkurserna kvar på samma nivå som förra året, men sett ur ett större perspektiv har de minskat med elva procent.

Vändningen i ekonomin syns nu inte bara på husbyggandet utan en försiktig optimism kan även ses bland byggföretagen. Under årets sju första månader minskade antalet byggkonkurser med elva procent, visar färska siffror från Upplysningscentralen UC.

 Den svenska ekonomin mår bättre och de senaste månadernas positiva trend för företag inom  detaljhandeln, transportbranschen och byggbranschen fortsätter, säger marknadschef Roland Sigbladh.

Dock syntes en liten ökning under juli månad. Antalet konkurser då är jämförbart med samma månad 2013, och i Stockholm bidrog byggföretagen starkt till att företagskonkurserna ökade med 11 procent. I Skåne ökade företagskonkurserna med hela 30 procent under juli och även här ligger byggföretagen med som en av de största bovarna. Dock ser det fortfarande ljust ut sett till början av året och utvecklingen därefter.