Ekonomi

Alla är inte positiva till stigande bopriserna

Alla är inte positiva till stigande bopriserna

Foto: Marlén Eskilsson

Åsikterna är delade när det kommer till prisökningarna på bostäder visar en ny undersökning.

Alla tycker inte att prisökningarna på bostäder är en positiv trend. Det är Fastighetsbyrån som undersökt hur svenskarna ställer sig till den senaste tidens prisuppgångar och resultatet visar att 42 procent ställer sig positiva, men att gruppen som tycker tvärtom också är ganska stor med sina 17 procent. 

- När priserna går upp blir det givetvis ännu svårare för de som inte äger ett boende sedan tidigare att komma in på marknaden. Men möjligheten att uppgradera sitt boende kan också begränsas. Man ska komma ihåg att säljare oftast även är köpare. Det bästa, för de flesta som ska byta bostad, är en stabil och någorlunda förutsägbar marknad utan för kraftiga svängningar, säger Lars-Erik Nykvist som är vd på Fastighetsbyrån.

Det är framför allt bostadsrättspriserna som ökat explosionsartat de senaste månaderna. Senaste tremånadersperioden steg de hela elva procent på riksnivå. Och undersökningen visar samtidigt att få tror på sjunkande priser framöver (sex procent) - nästan hälften av de tillfrågade tror istället på fortsatt prisökning. Däremot är det bara tolv procent som tror på en prisbubbla. 

- Man kan fråga sig hur mycket och hur länge priserna kan fortsätta upp. Många olika saker påverkar svaret på frågan och på kort sikt kan olika faktorer ge både upp och nedgångar. Men på lite lägre sikt är bostadsbristen på tillväxtorter avgörande. Därför är det svårt att se en större och ihållande prisnedgång framför sig, säger Lars-Erik Nykvist.