Ekonomi, Juridik

Äldres ovilja att amortera oroar

Äldres ovilja att amortera oroar

Att unga tar höga lån som de betalar tillbaka på är rationellt, men att äldre människor inte amorterar är orande enligt en ny rapport från Boverket. Rapporten visar att vi i Sverige tycker om att låna pengar men är mindre glada i att betala tillbaka dem. Totalt uppges vi låna mer än vi amorterar och mer än vår inkomst ökar, detta även efter det att bolånetaket införts.

– Det är viktigt att amortera för att minska sårbarheten som höga skulder för med sig. Bostadspriser, arbetslöshet och räntor kommer att förändras över tiden och då kan hushållen få problem, säger Alexandra Leonhard, marknadsanalytiker och författare till rapporten.

I rapporten framkommer att vi bör amortera 2-4 procent per år av belåningsgraden för att bibehålla en oförändrad bostadsförmögenhet. Vill du läsa hela hittar du den här: http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2012/Marknadsrapport.pdf