Ekonomi

9 av 10 byter inte bank

Bonusar, höga räntor och annan kritik verkar inte rubba förtroendet som personer har för sin bank, endast en av tio har bytt bank de senaste tre åren.

Trots möjlighet till bättre villkor väljer nio av tio att inte byta bank, det visar en undersökning som Ipsos gjort på uppdrag av DN Ekonomi. Endast sju procent har bytt bank de senaste tre åren. Resultatet av detta blir enligt Carl Magnus Berglund på Konsumentverket att bankerna får för lite press på sig och således blir det sämre konkurrens mellan dem.

Bland de tillfrågade som uppgav att de inte bytt bank var största andelen lågutbildade eller äldre - personer med lägre inkomst som kanske inte gynnas i lika stor utsträckning av ett bankbyte som en person som har mycket pengar på banken.

Konsumentverket ska nu dra igång en utredning för att ta reda på vilka tekniska hinder som finns vid bankbyte och se hur om det går att förändra dessa så att det blir en enklare process.