Ekonomi

72% upp för bolåneskulderna sista 6 åren

72% upp för bolåneskulderna sista 6 åren

72 procent, så mycket har den totala svenska bolåneskulden ökat med sedan 2006. Det är kreditupplysningsföretaget UC som undersökt hur bolåneskulderna förändrats de senaste åren och i vilka grupper de förändrats mest.

Undersökningen visar att det är bostadsrättslånen som ökat mest, 121 procent för att vara exakt. Medan huslånen ökat med 60 procent. Framför allt är det unga människor som lånar stora summor, totalt mäter bolåneskulderna mer än tre gånger så mycket som årsinkomsten i den här gruppen medan den bara mäter två gånger årsinkomsten för övriga befolkningen. Med unga menas personer mellan 18-35 år.

- Skuldsättningen ökar snabbast i Jämtland, Kalmar och Gotland. De höga fastighetspriserna i Åreregionen är en avgörande faktor för den höga belåningen i Jämtland, säger Roland Sigbladh som är marknadschef på UC.

När det kommer till amortering visar undersökningen att 62 procent amorterar på sina huslån medan samma siffra är 47 procent för bostadsrätter.